Yat Sigortası Nedir ?

[metaslider id=”133″]

YAT SİGORTASI NEDİR?

 

 

Öncelikler yatın ne olduğundan bahsedebiliriz.

Yat nedir? Hukuksal olarak kaça ayrılır? Tanımları nelerdir?

Yat, deniz seyahatlerinde genelde gezi ve iş amaçlı kullanılan motorla ve/veya yelken ile seyir etme yeteneğine sahip lüks teknedir.

Ticari Yat: Yat tipinde inşa edilmiş, kamarası, tuvaleti, lavabosu, mutfağı olan, ticari olarak gezi ve spor amacıyla yararlanılan, yük, yolcu veya balıkçı gemisi niteliğinde olmayan, taşıdığı yolcu sayısı 12’i (dahil) ya da kabotaj seferinde 100 mille sınırlı, en yakın karadan 20 milden fazla uzaklaşmamak şartıyla, taşıdığı yolcu sayısı 36 “yı (dahil) geçmeyen gemilerdir.

Özel Yat: Yat tipinde inşa edilmiş, kamarası, tuvaleti, lavabosu, mutfağı olan, taşıdığı yolcu sayısı 12’yi geçmeyen, gezi ve spor amacıyla yararlanılan, özel yat amacıyla kullanılan gemilerdir.

İlkel Yapılı Ahşap Gemi: Kamarası, tuvaleti, lavabosu, mutfağı olan, gezi, spor ve eğlence amacıyla yararlanılan; ağırlıklı olarak ahşap malzemenin ve el ustalığının kullanıldığı; taşıdığı yolcu sayısı 36’yı (dahil) geçmeyen, geleneksel ve ilkel metotlarla inşa edilmiş, özel tasarımı haiz veya tarihi bir geminin kopyası veya benzeri olarak inşa edilmiş gemilerdir.

Yat Sigortası nedir?

Ticari veya özel amaçlı gezinti teknelerini, denizde, karada veya çekek yerine çekildiğinde zarar görme riskine karşı güvence altına alır.

Peki siz sahip olduğunuz yatların olası tehlikelere karşı güvencesini sağladınız mı? Tabi ki öncelikle bu olası tehlikelerin neler olduğundan bahsetmemiz gerekir.

 • Yangın
 • Korsanlık
 • Denizlerin, ırmakların, göllerin ya da diğer sefer yapılabilir suların tehlikeleri
 • Denize mal atılması
 • Rıhtım, liman aygıt ve donanımı, kara taşıtları, hava taşıtları veya benzeri şeylerle temas veya onlardan düşen şeyler.
 • Deprem, yanardağ püskürmesi veya yıldırım
 • Batma, çarpma, çarpışma, oturma, fırtına sonucu oluşacak hasarlar
 • Hava ve kara taşıtları veya benzeri cisimler veya bunlardan düşen parçalar, rıhtım, liman teçhizat ve tesisatı ile temas
 • Kumanya, yakıt, donanım, ekipman ve makinelerin yüklenmesi, boşaltılması veya yer değiştirmesi sırasında meydana gelebilecek kazalar
 • İnfilak
 • Kötü niyetli hareketler (kaptan ve gemi adamlarının barataryası dahil)
 • Yatın ve/veya servis botlarının tümüyle çalınması
 • Normal bağlantısına ek olarak hırsızlığı önleyici bir aygıt veya ayrıca bilinen yöntemlerle yata veya bota emniyetli bir şekilde kilitlenmiş olan dıştan takma motorların çalınması
 • Yatınıza veya kıyıdaki depo onarım mahalline zorla girilmesi koşuluyla dıştan takma motorlar veya ekipman da dahil makinelerin çalınması
 • Makine veya teknedeki herhangi bir gizli kusur, şaftların kırılması veya kazanların patlaması nedeniyle oluşacak ziya veya hasarlar
 • Herhangi bir kişinin ihmali
 • Hiçbir hasar çıkmasa dahi, bir oturmadan sonra sırf karinanın kontrolü amacıyla makul surette yapılmış masraflar

Peki bu olası tehlikelere karşı teminatlar Yat Sigortası poliçenizde nasıl yer alır? Genel olarak iki şekilde teminat altına alınabilir.

Dar Teminat: Hakiki ve hükmi tam ziya ile sınırlıdır.

 • Ek teminatlar;
 • Kısmen Çalınma,
 • Kısmi Yangın,
 • Kurtarma, Yardım ve Dava Say Masrafları

Geniş Teminat: Institute Yacht Clauses 1.11.85 klozu ile teminat verilir.

Bunların yanı sıra poliçenizin kapsamını genişletmek amacıyla, ek teminatlar da talep edebilirsiniz. Talep edebileceğiniz bu ek teminatlar;

 • Yatta bulunan kaptan, personel ve/veya misafirler için poliçede belirtilen limitler kapsamında ferdi kaza teminatı,
 • Hukuksal koruma,
 • Kişisel eşya teminatı,
 • Elektronik cihaz teminatı,
 • Enstitü makine hasarları genişletme klozu
 • Çevre kirliliği teminatı olarak sayılabilir.

Ve bunların dışında sigorta şirketleri tarafından sağlanan Yat Asistans Hizmeti de yer almaktadır.