Enstitü Yat Klozlari Yarış Rizikosu Genişletme Klozu

Enstitü Yat Klozlari Yarış Rizikosu Genişletme Klozu

(Yalnız 1/11/85 tarihli Institute Yacht Clauses ile kullanılır.)

Institute Yacht Clauses (1/11/85)’un 10.4. ve 10.5. klozlarına rağmen sigorta poliçesine ekli cetvelde(1) kararlaştırıldığı bildirilen ek primin ödenmesi karşılığında:

1.1. Burada sigorta edilen geminin yelkenleri, direkleri, serenleri, sabit arma ve selviçesi(2) , yarış esnasında, sigortalı bir riziko nedeniyle zıya veya hasara uğradığında bunları onarım veya yenileme masrafları, Institute Yacht Clauses 1/11/85’in 12. “Excees and Deductible Clause”u uygulanmaksızın, bu masrafların 2/3’üne kadar tazmin edilir. Fakat bu zıya veya hasara geminin oturması, batması, yangın, çatışma veya sudan başka [buz dahil] harici herhangi maddeye çarpması neden olursa, o zaman, yalnız “Eski için Yeni” ve 12. klozda belirtilen muafiyete bağlı olmak koşuluyla, yenileme veya onarım masrafı tam olarak tazmin edilir.

Yukarıdaki 1.1. klozu gereği tazmin edilmeyen onarım veya yenileme masrafının herhangi kısmını kapsayan ek sigorta yapılmaması veya yapılmayacağı yükümdür.

1.2. Yukarıdaki 1.1. klozu gereği sigortacıların yarışma sırasında herhangi bir olaydan doğan sorumlulukları, kullanılsın ya da kullanılmasın taşınan yelkenler, direkler, serenler, sabit arma ve selviçenin tam yenileme maliyeti esas alınarak hesap edilecek, fakat bu amaçla poliçeye ekli cetvelde beyan edilen miktarı aşmayacaktır.

(1) Teklifname

(2) Gemi armasında bulunan hareketli halat