Enstitü Yat Klozları Taşıma Klozu

Enstitü Yat Klozları Taşıma Klozu

…………………. ek primin ödenmesi karşılığında, ……………….. içinde, bu sigortanın, geminin karayolu, demiryolu, feribot veya havayolu ile taşınmasını [taşıta yükleme ve boşaltma dahil] kapsamak üzere genişletilmesi kabul edilir.

Fakat [aşağıdakilerle] ilgili tazminat kabul edilmez:

(a) Bu Kloz kapsamındaki taşıma sırasında meydana gelen çizilme, berelenme ve / veya çentik ve bunların sonucu olan boyama veya parlatma masrafı.

(b) Gemi motorlu taşıt tarafından veya ona bağlı çekilirken ya da motorlu taşıttan koptuğunda yahut kazaen ayrıldığında bu kazadan doğan 3. kişilere karşı sorumluluk.