Enstitü Yat Klozları Makine Hasarı Genişletme Klozu

Enstitü Yat Klozları Makine Hasarı Genişletme Klozu

Bu sigorta, Institute Yacht Clauses (1/11/85) un 9.2.2.1, 9.2.2.2 ve 10.10 klozlarındaki hükümlere rağmen, fakat her zaman bu sigortanın anlam ve koşullarına bağlı olmak koşuluyla, motor, elektrik donanımı, bataryalar ve bunların bağlantılarının (aşağıdakiler) nedeniyle uğradığı zıya veya hasarı kapsamak üzere genişletilir :

1. Tekne ve makinedeki gizli kusur, şaftların kırılması veya kazanların patlaması. (Kusurlu parça, kırılan şaft veya patlayan kazanın onarım veya yenileme masraf ve maliyeti hariçtir)

2. Her kim ise herhangi kişinin ihmali, fakat sigortalı ve/veya gemi sahibi adına yapılan değişiklik veya onarımla ilgili sözleşmenin ihlali yahut ihmal sonucu meydana gelen herhangi bir kusurun iyileştirme maliyeti hariçtir.

3. Ağır hava