Enstitü Yat Klozları Kişisel Eşya Klozu

Enstitü Yat Klozları Kişisel Eşya Klozu

[yalnız Institute Yacht Clauses 1/11/85 ile sigortalı ve kilitlenebilir kamarası olan gemiler için kullanılır]

Aşağıdaki genişletme, sigorta poliçesine ek cetvelde (1) kişisel eşya için ayrı bir sigorta tutarı bildirilmiş olmak koşuluyla, uygulanacaktır.

1. Bu sigorta, her zaman bu sigortanın anlam ve koşullarına bağlı olarak, [Institute Yacht Clauses 1/11/85 ‘in 12.1 Klozu’ndaki muafiyet dikkate alınmaksızın] sigortalının konutundan sigortalı gemiye ve geri götürülmesi dahil olmak üzere sigortalı ve/veya ailesinin mülkiyetinde olan kişisel eşyanın ve tayfaların sigortalı tarafından sağlanan giysileri, gemide veya gemi ile ilgili kullanım sırasında, her türlü zıya veya hasarı [bütün rizikoları] kapsamak üzere genişletilir.

Fakat AŞAĞIDAKİLERDEN DOĞAN TAZMİNAT TALEPLERİ HARİÇTİR:

1.1 Aşınma ve yıpranma, azar azar bozulma, rutubet, küf, mantar, haşarat, güve ve mekanik bozulma.

1.2. Gemi oturmadıkça, batmadıkça, yakılmadıkça, yanmadıkça veya çatışmadıkça ya da hava basıncı ile, hırsızlar yahut soyguncular neden olmadıkça kolay kırılma özelliğine sahip eşyaların kırılması.

1.3. Nakit, para, banknot veya seyahat çeklerinin zıyaı.

1.4. Yangın veya zorla girilerek yapılan hırsızlık yahut geminin tam zıyaı sonucu olmadıkça su kayağı veya dalgıç donanımının zıyaı.

1.5. Institute Yacht Clauses 1/11/85 ‘in 21,22 ve 23. Klozları ile istisna edilen tehlikeler.

2. AVARYA [KISMİ HASAR]

Bu sigorta avarya [kısmi hasar] koşullarına bağlıdır. Şu demek ki, bu genişletilme ile teminat altına alınan eşyanın değeri, zıya anında, buradaki sigorta bedelinden daha büyükse, sigortalı sigorta bedelinin zarara uğrayan eşyanın toplam değerine oranı kadar tazminata hak kazanır.

3. KATILMAMA

Bu sigorta, bu sigorta var olmasaydı, meydana geldiği zaman diğer herhangi sigorta ile sigortalı veya sigortalı olabilecek zıya ya da hasarı kapsamaz. Fakat bu sigortayı etkilememişse, bu zıya veya hasarın diğer herhangi sigorta gereği ödenebilir miktarını aşan bölümü hariçtir.

4. TAZMİNATIN SINIRI

“Kişisel Eşya” genişletilmesi gereği tazmin edilebilir miktar poliçeye ekli cetvelde (2) bildirilen sigorta bedeli ile sınırlıdır. [Parça başına £ 100 veya daha fazla değeri olan eşya özellikle bildirilir]

CL. 331 numaralı Kloz’un çevirisidir.