Tekne & Yat Sigortalarının teminatları arasında yer almayan zararlar;

  • Teknenin mutad olmadıkça veya yardıma muhtaç olmadığı sürece yedekte çekilmesi
  • Teknenin mutad olmadıkça veya yardıma muhtaç olmadığı sürece bir başka tekneyi yedekte çekmesi
  • Sigorta şirketinin onayı olmaksızın teknede ciddi bir tadilat yapılması
  • Sigorta şirketinin onayı olmaksızın teknenin deniz evi olarak kullanılması
  • Yelken ve kılıflarının rüzgar tarafından yırtılması veya fora edilmişken patlaması.
  • Gemi yarışırken yelkenler, direkler veya serenler yahut sabit ve hareketli çarmıh [çarmık] veya iskotaların zıya veya hasarı.
  • Dıştan takma motorun düşmesi veya güverteden denize yuvarlanması.

Yatın gövdesi, makineleri ve yardım botları; Tekne – Yat Sigortaları ile güvence altına alınır. Bunun yanı sıra, tekne-yat ile birlikte satılması normal olan ekipmanlar da sigorta kapsamına dâhildir. Tekne-yat ile aynı adı taşımayan yardım botları, kişisel eşyalar, tekne yakıtı, balıkçılık takımları vb. ekipmanlar sigorta kapsamında değerlendirilemez.

Tekne – Yat Sigortaları; tekne-yatın poliçede yazılı olan coğrafi alanı içinde denizdeyken, çekek yerinde ve yatma mahallinde karşılaştığı zararları kapsamaktadır. Buna ek olarak, teknenin çekek yerine çekilmesi veya indirilmesi esnasında meydana gelecek zararları da güvence altına almaktadır.

Tekne veya yatınızın karşılaşabileceği olası riskler, uluslararası geçerliliği bulunan Enstitü Klozları (Institute Yacht Clauses 1.11.82 Cl.328) ve poliçeniz üzerinde yazılı genel şart ve özel şartlar dâhilinde teminat altına alınmaktadır.